Witaj na stronie Ośrodka Analiz Konsumenckich!

Z dniem 13 października 2023 r. swoją działalność oficjalnie rozpocznie Ośrodek Analiz Konsumenckich – pierwszy w Polsce think-tank skupiający się na różnorodnych dziedzinach konsumenckich. Na Konferencji Otwierającej w gronie przedstawicieli z instytucji takich jak: UOKiK, Okręgowa Izba Radców Prawnych, WKB Lawyers, Kancelaria Radców Prawnych CDS, Allegro.pl, Urząd Komunikacji Elektronicznej, ProPublika, Stowarzyszenie Aktywni Na Rzecz Bezpiecznego Wypoczynku; poruszymy rozmaite kwestie związane z prawem konsumenckim. Wydarzenie objęte zostało Patronatem Honorowym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Starosty Powiatu Wrocławskiego.

Tematykę konsumencką można rozpatywać z perspektywy różnorodnych dziedzin. Z jednej strony jest ona przedmiotem regulacji prawnych, szczególnie na poziomie unijnym, z drugiej – zachowania konsumentów i mechanizmy podejmowania przez nich decyzji są szeroko rozpatywane pod kątem psychologicznym. Aktywność konsumentów mocno oddziałowuje na sytuację na rynku i determinuje działania przedsiębiorców, którzy przy wykorzystaniu coraz to nowszych rozwiązań technologicznych i marketingowych prześcigają się w metodach  dotarcia do nich. Powołanie i funkcjonowanie Ośrodka pozwoli umocnić działalność think-tankową Fundacji i stworzy przestrzeń do konsultacji z przedstawicielami wielu środowisk, funkcjonujących na różnych obszarach systemu konsumenckiego, także pod kątem terytorialnym.

W ramach funkcjonowania Ośrodka Analiz Konsumenckich powołany zostanie zespół ekspercki, w skład którego wejdą specjaliści Fundacji oraz zainteresowani przedstawiciele konsumenckich organizacji pozarządowych, firm, urzędów konsumenckich, przedstawiciele rzeczników konsumentów i inspekcji handlowych, reprezentanci środowiska akademickiego działający na obszarze prawa konsumenckiego, a także socjolodzy i psycholodzy społeczni. Zajmą się oni gromadzeniem i dostarczaniem rzetelnych informacji oraz doświadczeń, które pomogą lepiej poznać wielowymiarową tematykę konsumencką. Interdyscyplinarny skład Ośrodka umożliwi konstruowanie postulatów zmian prawnych i systemowych, które reprezentowane będą przez całe środowisko konsumenckie. 

Wzrost świadomości konsumenckiej w społeczeństwie jest procesem złożonym i niełatwym. Posiłkując się przeprowadzonymi analizami i badaniami zamierzamy wzmocnić i usprawnić sektor konsumencki w Polsce.