Ośrodek Analiz Konsumenckich

pierwszy w Polsce think-tank interdyscyplinarnie zajmujący się obszarem konsumenckim

Nasze działania

Ośrodek Analiz Konsumenckich powstał jesienią 2023 r., jako odpowiedź na rosnącą potrzebę kompleksowego przeglądu zagadnień konsumenckich. Nasz zespół ekspertów specjalizuje się w badaniach i analizach związanych z obszarem konsumenckim.
Angażujemy się w aktywny dialog z przedstawicielami różnych dziedzin, śledzimy zmiany w przepisach i tworzymy publikacje o najistotniejszych kwestiach prawnych i społecznych. Naszą misją jest działanie na rzecz sprawnego sektora konsumenckiego.

Szczegółowy opis

  • Badania społeczne
  • Przegląd orzecznictwa
  • Analizy rynku konsumenckiego
  • Monitoring praktyk przedsiębiorców
  • Opiniowanie zmian legislacyjnych
  • Rzecznictwo sektorowe
  • Edukacja konsumencka
  • Wsparcie sektora konsumenckiego
Statut
Statut
Statut

Badania społeczne

Przegląd orzecznictwa

Edukacja konsumencka

Rzecznictwo sektorowe

Monitoring praktyk przedsiębiorców

Opiniowanie zmian legislacyjnych

Analizy rynku konsumenckiego

Wsparcie sektora konsumenckiego

Nasze publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z raportami i analizami naszego zespołu. Regularnie publikujemy efekty naszych prac, przeglądy orzecznictwa, wprowadzonych i planowanych zmian legislacyjnych oraz wyniki badań społecznych oraz analizy praktyk przedsiębiorców.