Witaj na stronie Ośrodka Analiz Konsumenckich!

Z dniem 13 października 2023 r. swoją działalność oficjalnie rozpoczął Ośrodek Analiz Konsumenckich – pierwszy w Polsce think-tank skupiający się na różnorodnych dziedzinach konsumenckich. Konferencja Otwierająca została zorganizowana przez Fundację LexCultura we wrocławskim Hotelu Monopol. Wydarzenie swoim patronatem honorowym objęli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, a także Powiat Wrocławski.

Fundacja LexCultura powołała w swoich ramach Ośrodek Analiz Konsumenckich w celu budowania i dalszego rozwoju silnego sektora konsumenckiego. Ośrodek ten stanowi ciało eksperckie, w skład którego wejdą specjaliści Fundacji oraz zaproszeni w charakterze konsultantów przedstawiciele konsumenckich organizacji pozarządowych, urzędów konsumenckich, przedstawiciele rzeczników konsumentów i inspekcji handlowych, reprezentanci środowiska akademickiego, działający na obszarze prawa konsumenckiego, a także socjolodzy i psycholodzy społeczni.

Powołanie i funkcjonowanie Ośrodka pozwoli umocnić działalność think-tankową Fundacji i stworzy przestrzeń do konsultacji z przedstawicielami wielu środowisk, funkcjonujących na różnych obszarach systemu konsumenckiego, także pod kątem terytorialnym.

Ośrodek poprzez opiniowanie i doradztwo w zakresie kierunków zmian w procesach decyzyjnych oraz legislacyjnych będzie wartościowym partnerem dla przedstawicieli władzy, a także cennym wsparciem merytorycznym dla podmiotów działających w środowisku konsumenckim, w tym dla rzeczników konsumentów, przedstawicieli inspekcji handlowych i przedsiębiorców. 

W ramach Ośrodka Fundacja LexCultura planuje prowadzenie badań społecznych oraz monitoring praktyk przedsiębiorców, w efekcie których będą opracowywane rzetelne raporty, stanowiące odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się sytuację konsumentów w Polsce.

Konferencję rozpoczęli Krzysztof Pławecki, Prezes Zarządu oraz Hubert Plichta, Członek Zarządu Fundacji LexCultura. Przedstawili oni misje, cele i wartości Fundacji i przybliżyli zgromadzonym gościom szerokie spektrum działalności organizacji na rzecz ochrony praw konsumentów.

Następnie o świadomości Polaków w zakresie zmian w prawie konsumenckim opowiedziała prof. dr hab. Anna Dąbrowska, SGH. W kolejnym wystąpieniu Łukasz Wroński, Dyrektor Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów UOKiK wspólnie z Katarzyną Araczewską, Zastępcą Dyrektora Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów UOKIK przedstawili zagadnienia pt. „Nowe regulacje w prawie konsumenckim a praktyka przedsiębiorców. Perspektywa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.

Po krótkiej przerwie wystąpiła Aleksandra Hyla, prawniczka, WKB Lawyers i przedstawiła referat pt. „Informowanie o cenach omnibusowych. Refleksje na tle Wytycznych KE, Wyjaśnień Prezesa UOKiK i praktyki rynkowej”.

W następnej kolejności Wojciech Matelski, Customer Experience Manager w Allegro.pl wygłosił prelekcję pt. „Klientocentryzm Allegro, czyli ochrona Konsumenta jako proces, zaczynający się na długo przed zakupem”.

Następnie głos zabrała Dorota Grudzień-Barbachowska, Dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej UKE, która w swoim wystąpieniu skupiła się na tematyce świadomości konsumenta w świecie cyfrowym.

Problematykę powództw przedstawicielskich przedstawił r. pr. Patryk Szymczak, Kancelaria Radców Prawnych CDS w wystąpieniu pt. „Powództwa przedstawicielskie jako skuteczne narzędzie przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym”.

Swoje spostrzeżenia przedstawiła także dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwersytetu SWPS w wystąpieniu pt. „Skąd mam wiedzieć, że ten doradca jest kompetentny? Efekt konfirmacji w ocenie doradców finansowych przez konsumentów”.

Ostatnim punktem wydarzenia był panel dyskusyjny pt. „Współpraca sektorowa na rzecz konsumentów”. Swoje refleksje poprzez pryzmat doświadczeń zawodowych przedstawili: Tomasz Rygielski z Fundacji ProPublika, Jakub Jędrzejak ze Stowarzyszenia Aktywni Na Rzecz Bezpiecznego Wypoczynku, Karol Muż z Departamentu Analiz Rynku UOKiK oraz Krzysztof Pławecki. Rozmowa umożliwiła podsumowanie merytorycznych treści poruszanych w trakcie konferencji i jednocześnie dała impuls do przedstawienia nowych postulatów.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i refleksji zgromadzonych wokół prawa konsumenckiego oraz dalszych losów sektora konsumenckiego w Polsce.

Wydarzenie było współfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.