Konferencja Otwierająca Ośrodek Analiz Konsumenckich

W dniu 13 października 2023 r. we wrocławskim Hotelu Monopol odbyła się Konferencja otwierająca Ośrodek Analiz Konsumenckich – pierwszy w Polsce think-tank skupiający się na różnorodnych dziedzinach konsumenckich.